kodulehe nimetus
Tööpraktika ja konsultatsiooniprojekt (MNX5020)
õppejõud
Margit Kirs
aine üldandmed
Õppeaine kood
MNX5020
Õppeaine nimetus eesti k
Tööpraktika ja konsultatsiooniprojekt
Õppeaine nimetus inglise k
Internship and Consultancy Project
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Margit Kirs (eesti keel)
Semester
2019/2020 kevad
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on rakendada ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas olemasoleva olukorra analüüsimiseks, arendusvaldkondade määratlemiseks ja vajalike muudatuste osas soovituste tegemiseks.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbinud üliõpilane:
- tunneb lähemalt ühe organisatsiooni toimimist talle seatud põhiülesannete ja elluviidavate poliitikate kontekstis;
- on suuteline iseseisvalt läbi viima auditi, et kaardistada organisatsiooni toimimise ja rolli teostamisega seonduv hetkeolukord, tuvastada võimalikud probleemkohad ning teha ettepanekuid nende parendamiseks (eristada saab siin organisatsiooni, poliitikavaldkonna või teenuse auditit);
- oskab koostada analüütilist kirjalikku teksti, mis loob ühe praktilise kaasuse põhjal seoseid avaliku halduse teooria ja praktika vahel;
- on teadlik ja suudab auditi teostamisel kinni pidada oma töökohaga seonduvatest eetilistest aspektidest;
- oskab auditi tulemusi argumenteerida ning on vajadusel valmis tulemusi avalikult esitlema, sj organisatsiooni esindajatele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine läbimise eelduseks on vähemalt 5 nädala pikkune töökogemus avalikus sektori, mittetulunduslikus või rahvusvahelises organisatsioonis, mille tulemina valmib kas vastava organisatsiooni, poliitikavaldkonna või avaliku teenuse audit (peamiste probleemide, väljakutsete tuvastamine ja lahenduste pakkumine) ning mida üliõpilane peab olema valmis vajadusel kaitsma avalikult (sealjuures tööandjale).
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Praktikajuhend
Päevaõpe:    nädalatunnid
0.0
loenguid
0.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
Ainekaardi link
viited välistele kodulehtedele
õppematerjalid
Praktika hinnanguvorm
   HAAM hinnanguvorm_MNX5020.docx
Eneseanalüüsi koostamise põhi (MNX5020)
   Praktika MNX5020_Eneseanalüüsi koostamise põhi.docx
Konsultatsiooniprojekti koostamise põhi (MNX5020)
   Praktika MNX5020_Konsultatsiooniprojekti koostamise põhi.docx