kodulehe nimetus
Bakalaureuseõppe praktika (KAX0110)
õppejõud
Inna Kamenev
aine üldandmed
Õppeaine kood
KAX0110
Õppeaine nimetus eesti k
Bakalaureuseõppe praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Bachelor's Practical Training
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Inna Kamenev (eesti keel)
Praktika kuraatorid
Inna Kamenev
Semester
2020/2021 kevad
Õppeaine eesmärgid
Tutvumine erialase tööga tegelikus tööolukorras; inseneri, tehnoloogi või teadlase-uurija töö spetsiifika tundmaõppimine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
1) on omandanud pilootseadmetel töötamise kogemuse;
2) oskab analüüsida pilootseadmete tööd, koostada seadme materjali- ja soojusbilanssi ning mõõta ja arvutada seadme tööparameetreid;
3) suudab anda ülevaate praktikaettevõttest;
4) tunneb praktikaettevõttes kasutatavat tehnoloogiat ning keskkonnaprobleeme;
5) oskab koostada ja kaitsta praktikaaruannet;
6) on omandanud meeskonnatöö kogemuse.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika koosneb kahest osast. Esimene osa (maht 3 EAP) viiakse läbi energotehnoloogia instituudis ning selle käigus tutvustatakse üliõpilasi praktikaobjektidega, antakse juhised praktikaülesannete täitmiseks ja tehtud töö aruande vormistamiseks. Üliõpilased uurivad praktiliselt kuni 3 pilootseadme tööd, mõõdavad ja arvutavad seadme tööparameetreid, analüüsivad seadmete töörežiime omandamaks praktilist kogemust töös pooltööstuslike seadmetega.
Praktika teine osa (maht 3 EAP) kestvusega vähemalt 3 nädalat tuleb sooritada praktikandi iseseisva tööna talle sobivas keemia-, keskkonna- või energotehnoloogiaettevõttes või muus erialaga seotud ettevõttes sobival ajal enne õpingute lõpetamist. Reeglina valivad praktikakoha ja aja üliõpilased ning kooskõlastavad selle kuraatoriga. Praktikakuraator annab nõu, kooskõlastab ja arvestab praktika. Põhimõtteliselt toimub töö üliõpilastega nii ülikoolis kui ka praktikakohas individuaalselt. Pärast praktika lõppemist koostab üliõpilane aruande, mis on kokkuvõtteks praktikandi tegevuse kohta praktika mõlemas osas, ning esitab lühiettekande avalikul praktikaseminaril.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Praktikajuhend
Pilootseadmete tööjuhendid.
Päevaõpe:    nädalatunnid
0.0
loenguid
0.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
Ainekaardi link