kodulehe nimetus
Praktika (HHX1071)
õppejõud
Margit Kirs
aine üldandmed
Õppeaine kood
HHX1071
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Internship
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Margit Kirs (eesti keel)
Semester
2019/2020 kevad
Õppeaine eesmärgid
Tööpraktika eesmärgiks on rakendada ülikoolis omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas ning seeläbi mõista seoseid avaliku halduse teooria ning igapäevase toimimise vahel.
Õppeaine õpiväljundid
Tööpraktika läbinud üliõpilane:
• tunneb lähemalt ühe poliitikavaldkonna regulatsioone ning vastava valdkonna juhtimise või poliitikate elluviimise süsteemi;
• analüüsib organisatsiooni põhiülesandeid ning selle rolli poliitikate kujundamise ja elluviimise tsüklis;
• hindab kriitiliselt organisatsiooni struktuuri, ühiskondliku rolli, haldussuutlikkust ning huvigruppidega sidustatust;
• rakendab ülikoolis omandatud teadmisi organisatsioonis kasutatavate tööprotsesside tõhususe ja mõjususe hindamiseks ning teeb ettepanekuid nende parendamiseks;
• oskab koostada analüütilist kirjalikku teksti, mis loob ühe praktilise kaasuse põhjal seoseid avaliku halduse teooria ja praktika vahel;
• omab meeskonnatöös osalemise kogemust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tööpraktika sisuks on vähemalt 5 nädala pikkune töötamine avalikus sektori, mittetulunduslikus või rahvusvahelises organisatsioonis. Tööpraktika arvestamise aluseks on kirjaliku aruande koostamine praktikaorganisatsiooni ning praktika kohal täidetud tööülesannete kohta. Praktika arvestus toimub vastavalt kinnitatud praktika juhendile.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Õppekirjandus puudub
Päevaõpe:    nädalatunnid
0.0
loenguid
0.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Ainekaardi link
viited välistele kodulehtedele
õppematerjalid
Praktikaaruande põhi
   EST_Praktika aruande_pohi.docx