Merenduse digitaliseerimine
Õppekava nimetus e.k.
Merenduse digitaliseerimine
Õppekava nimetus i.k.
Maritime Digital Solutions
TalTechi õppekava kood
VAMM23
HTMi õppekava kood
238642
Õppekavaversiooni kood
VAMM23/23
Teaduskond / kolledž
V - Eesti Mereakadeemia
Õppekava juht/programmijuht
Mari-Liis Tombak
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
60
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
2 semestrit
Õppekavagrupp
transporditeenused
Õppevaldkond
teenindus
Õppesuund
transporditeenused
Õppekavarühm
Transporditeenused
Juurdepääsu tingimused
4-aastase nominaalajaga õppekaval omandatud bakalaureusekraad, Kuva rohkem...
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on võimaldada merendus- ja infotehnoloogia Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava lõpetanu:
- omab süsteemset ülevaadet merendusvaldkonnast, selle korraldusprintsiipidest, valdkonna eripäradest ja regulatsioonidest;
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi senati kehtestatud korras. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
12.0
Põhiõpe
12.0
Eriõpe / peaeriala
18.0
Lõputöö
18.0
Kokku
60.0