Merendus
Õppekava nimetus e.k.
Merendus
Õppekava nimetus i.k.
Maritime Studies
TalTechi õppekava kood
VAAM15
HTMi õppekava kood
137878
Õppekavaversiooni kood
VAAM15/23
Teaduskond / kolledž
V - Eesti Mereakadeemia
Õppekava juht/programmijuht
Anatoli Alop
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
4 semestrit
Õppekavagrupp
transporditeenused
Õppevaldkond
teenindus
Õppesuund
transporditeenused
Õppekavarühm
Transporditeenused
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Vastavalt TalTechi vastuvõtueeskirjale.
Õppekava eesmärgid
Võimaldada merendusvaldkonna spetsialistidel omandada süvendatud Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava lõpetanu:
- omab süsteemset laiapõhjalist ülevaadet merenduse valdkonna toimimisest ja juhtimisest (laevandus, sadamad, merekeskkond);
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
18.0
Põhiõpe
30.0
Eriõpe / peaeriala
42.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0