Maapõueressursid
Õppekava nimetus e.k.
Maapõueressursid
Õppekava nimetus i.k.
Georesources
TalTechi õppekava kood
LARM18
HTMi õppekava kood
195137
Õppekavaversiooni kood
LARM18/23
Teaduskond / kolledž
L - loodusteaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Leeli Amon
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
4 semestrit
Õppekavagrupp
tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Õppevaldkond
tehnika, tootmine ja ehitus
Õppesuund
tehnikaalad
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on ette valmistada laiapõhjaliste erialaste teadmiste ja praktiliste oskustega, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava läbinud üliõpilane:
- on pädev töötamaks geoloogia ja mäenduse erialadel magistritasemel spetsialistina, sh valdkonna kutsestandardiga reguleeritud erialadel;
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
6.0
Põhiõpe
24.0
Eriõpe / peaeriala
60.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0