E-riigi tehnoloogiad ja teenused
Õppekava nimetus e.k.
E-riigi tehnoloogiad ja teenused
Õppekava nimetus i.k.
E-Governance Technologies and Services
TalTechi õppekava kood
IVGM13
HTMi õppekava kood
119657
Õppekavaversiooni kood
IVGM13/23
Teaduskond / kolledž
I - infotehnoloogia teaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Ingrid Pappel
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
4 semestrit
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppevaldkond
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppesuund
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppe läbiviimise õiguse andmine õppekavagrupis
õppe läbiviimise õigus
Õppe läbiviimise õiguse andmise kehtivuskuupäev
tähtajatu
Õppe läbiviimise õiguse andmise otsuse nr
112
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Õppekava eesmärgid
Õppekava valmistab ette avaliku sektori juhte, liidreid ja spetsialiste, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava lõpetanu:
- omab süsteemset ülevaadet info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) ja avaliku halduse seotusest ja eriala põhimõistetest,
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
24.0
Põhiõpe
24.0
Eriõpe / peaeriala
42.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0