Küberkaitse
Õppekava nimetus e.k.
Küberkaitse
Õppekava nimetus i.k.
Cybersecurity
TalTechi õppekava kood
IVCM09
HTMi õppekava kood
100946
Õppekavaversiooni kood
IVCM09/23
Teaduskond / kolledž
I - infotehnoloogia teaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Rain Ottis
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
4 semestrit
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppevaldkond
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppesuund
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavarühm
Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
Õppe läbiviimise õiguse andmine õppekavagrupis
õppe läbiviimise õigus
Õppe läbiviimise õiguse andmise kehtivuskuupäev
tähtajatu
Õppe läbiviimise õiguse andmise otsuse nr
112
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon. Vastavalt TalTechi vastuvõtueeskirjale. Kuva rohkem...
Õppekava eesmärgid
Küberkaitse programmi eesmärgiks on anda laiapõhjaline küberturbe alane ettevalmistus ja võimalus süvaõppeks küberkaitse, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava läbinu:
- rakendab erialaste probleemide lahendamiseks olulisemaid küberkaitse,
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
12.0
Põhiõpe
24.0
Eriõpe / peaeriala
57.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
21.0
Kokku
120.0