Võrgutehnoloogiad ja -teenused
Õppekava nimetus e.k.
Võrgutehnoloogiad ja -teenused
Õppekava nimetus i.k.
Communications Networks and Services
TalTechi õppekava kood
IAVM23
HTMi õppekava kood
238582
Õppekavaversiooni kood
IAVM23/23
Teaduskond / kolledž
I - infotehnoloogia teaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Andres Eek
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
4 semestrit
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppevaldkond
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppesuund
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavarühm
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, mujal liigitamata
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Vastavalt TalTechi vastuvõtueeskirjale.
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on anda õppijale oskused ja teadmised info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võrkude ja süsteemide (sh taristu) ning nendel põhinevate teenuste kavandamiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava lõpetanu:
- mõistab IKT võrkude, teenusplatvormide ja nendel põhinevate lõppkasutaja teenuste aktuaalseid arenguid,
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi senati kehtestatud korras. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
12.0
Põhiõpe
24.0
Eriõpe / peaeriala
48.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0