IT süsteemide administreerimine
Õppekava nimetus e.k.
IT süsteemide administreerimine
Õppekava nimetus i.k.
IT Systems Administration
TalTechi õppekava kood
IAAB17
HTMi õppekava kood
175301
Õppekavaversiooni kood
IAAB17/23
Teaduskond / kolledž
I - infotehnoloogia teaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Siim Vene
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
6 semestrit
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppevaldkond
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppesuund
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavarühm
Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus
Õppe läbiviimise õiguse andmine õppekavagrupis
õppe läbiviimise õigus
Õppe läbiviimise õiguse andmise kehtivuskuupäev
tähtajatu
Õppe läbiviimise õiguse andmise otsuse nr
112
Juurdepääsu tingimused
Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. Vastavalt TalTechi vastuvõtueeskirjale.
Õppekava eesmärgid
IT süsteemide administreerimise õppekava eesmärk on valmistada ette IT süsteemide projekteerijaid, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava lõpetanu:
- oskab tuvastada, määratleda, analüüsida ja hinnata erialaseid probleeme ning pakkuda nende lahendamiseks erinevaid meetodeid, tehnoloogiaid ja vahendeid;
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
33.0
Põhiõpe
69.0
Eriõpe / peaeriala
66.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0