Telemaatika ja arukad süsteemid
Õppekava nimetus e.k.
Telemaatika ja arukad süsteemid
Õppekava nimetus i.k.
Telematics and Smart Systems
TTÜ õppekava kood
EDTR17
HTMi õppekava kood
175357
Õppekavaversiooni kood
EDTR17/22
Teaduskond / kolledž
E - inseneriteaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Žanna Gratšjova, Helle Hallik
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
rakenduskõrgharidusõpe
Maht (EAP)
210
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
7 semestrit
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppevaldkond
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppesuund
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Õppe läbiviimise õiguse andmine õppekavagrupis
õppe läbiviimise õigus
Õppe läbiviimise õiguse andmise kehtivuskuupäev
tähtajatu
Õppe läbiviimise õiguse andmise otsuse nr
112
Juurdepääsu tingimused
Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. Vastavalt TalTechi vastuvõtueeskirjale.
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärgiks on valmistada ette spetsialiste, kes omandavad Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava läbinud üliõpilane:
- omab süsteemset ülevaadet telemaatika tarkvara,
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö edukas kaitsmine vastavalt TalTechi senati kehtestatud korrale.
Antavad kraadid
tehnikateaduse bakalaureus
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
24.0
Põhiõpe
54.0
Eriõpe / peaeriala
117.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
9.0
Kokku
210.0