Rohelised energiatehnoloogiad
Õppekava nimetus e.k.
Rohelised energiatehnoloogiad
Õppekava nimetus i.k.
Green Energy Technologies
TalTechi õppekava kood
EARM22
HTMi õppekava kood
227982
Õppekavaversiooni kood
EARM22/23
Teaduskond / kolledž
E - inseneriteaduskond
Õppekava juht/programmijuht
Maarja Grossberg-Kuusk
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Täistasuline õppekava
ei
Nominaalne õppeaeg
4 semestrit
Õppekavagrupp
tehnika, tootmine ja tehnoloogia
Õppevaldkond
tehnika, tootmine ja ehitus
Õppesuund
tootmine ja töötlemine
Juurdepääsu tingimused
Magistriõppe alustamise tingimus on bakalaureusekraad loodusteadustes või tehnikateadustes. Kuva rohkem...
Õppekava eesmärgid
Õppekava eesmärk on:
- valmistada ette spetsialiste arendustööks ettevõtluses jätkusuutlike roheliste energiatehnoloogiate (päikese-,
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
Õppekava lõpetanu:
- on omandanud laiapõhjalised teadmised kaasaegsetest rohelise taastuvenergia tootmise tehnoloogiatest (päikese-,
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmine nõutud mahus ja lõputöö kaitsmine TalTechi Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse magister
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldõpe
12.0
Põhiõpe
24.0
Eriõpe / peaeriala
48.0
Vabaõpe
6.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0