Digitaalloogika ja -süsteemid (RAM0800)
Õppeaine kood
RAM0800
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalloogika ja -süsteemid
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Logic and Digital Systems
Õppeaine maht EAP
6.0
Õppeaine täies mahus läbitav e-õppes
ei
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Oleg Shvets (eesti keel)
Helle Hallik (eesti keel)
Semester
2022/2023 kevad
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmisi Boole'i loogikast, loogikafunktsioonidest ning arvuti riistvara funktsioneerimise alustest. Käsitleda põhiprintsiipe, mis on ühised kõigile arvutitele ja protsessoritele, sõltumata nende tootjast.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane teab Boole'i loogika põhimõisteid ja põhiseadusi, tunneb loogikafunktsioonide ja loogikaskeemide esitusviise ning minimeerimise algoritme, oskab kasutada funktsionaalseid loogikalülitusi (trigerid, registrid, koodrid ja dekoodrid). Üliõpilane on omandanud teadmised järgmistest teemadest: protsessori üldstruktuur ja käsu täitmine, mikroprogramm, juhtautomaat, operatsioonautomaat; RISC ja CISC protsessorid, konveier; staatiline ja dünaamiline mälu; optiline mälu, pinumälu; siinid ja andmevahetus. Üliõpilane oskab kasutada mälutestimist ja kontrolleri programmeerimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Boole'i loogika, loogikafunktsioonid, normaalkujud, minimeerimismeetodid. Boole'i funktsioonide realiseerimine arvuti riistvaras. Arvuti elemendid: trigerid, registrid, loendurid, summaatorid, dekoodrid, multipleksorid ja koodimuundurid. Mälud: staatilised, dünaamilised, püsi- ja muutmälud. Protsessori struktuur ja käskude täitmine. Käsuvormingud. Assembler ja masinkood. Proprogrammid. Operatsioonautomaat: aritmeetika-loogika seade ja registermälu. Juhtautomaat: Mealy ja Moore mudel, realisatsioon jäigal loogikal, püsimälul ja loogikamaatriksil. Andmevahetus protsessori ja väliskeskkonna vahel: katkestused, otsepöördus, adresseerimine ja prioriteedid. Mikroarvuti: mikroprotsessor, rööp- ja jadaliides, taimer, katkestuste kontroller, otsepöördusrežiimi kontroller ja andmevahetuse alused nende vahel.
Õppekirjandus
Lensen, H., Kruus M., Diskreetne matemaatika, TTÜ kirjastus, 2006;
Clements, A. The Principles of Computer Hardware. Oxford University Press, 2000, Tanenbaum, Andrew S. Structured Computer Organization, Prentice Hall, 2006
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
8.0
praktikume
0.0
harjutusi
18.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
ET - Tartu Kolledž
EV - Virumaa Kolledž
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 kevad
Helle Hallik, ET - Tartu Kolledž
eesti keel
  2.
  2022/2023 kevad
  Oleg Shvets, EV - Virumaa Kolledž
  eesti keel
   kuva rohkem
   Ainekaardi link