Rakendusfüüsika (RAE1100)
Õppeaine kood
RAE1100
Õppeaine nimetus eesti k
Rakendusfüüsika
Õppeaine nimetus inglise k
Applied physics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Sergei Pavlov (eesti keel)
Sven Oras (eesti keel)
Semester
2022/2023 kevad
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada füüsika üldpõhimõtteid ja suurusi ning seletada füüsika fundamentaalseid seadusi mehaanikas, termodünaamikas, elektromagnetismis, optikas ja kvantoptikas ning seostada neid reaalsete protsessidega, et üliõpilased mõistaksid keerukate tehniliste probleemide olemust eri tasanditel alates lihtsatest füüsikalistest protsessidest kuni tehniliste protsessideni.
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse lõpuks üliõpilane (1) tunneb olulisemaid füüsikalisi mõõtesuurusi ja nende dimensioone; (2) tunneb füüsikaliste katsete läbiviimise põhialused; (3) oskab erinevate füüsikaliste protsesside (mehaanikas, termodünaamikas, elektromagnetismis, optikas) iseloomustavaid suurusi mõõta, arvutada ning pärast tulemusi töödelda ja hinnata mõõtemääramatust; (4) oskab kirjeldada/seletada kõiki iseeneslikke protsesse mehaanikas, termodünaamikas, elektromagnetismis ja optikas; (5) seostab mehaanikat, elektromagnetismi ja optikat meid ümbritseva elukeskkonna nähtuste kirjeldamisel ning analüüsil; (6) oskab mehaanika, termodünaamika, elektromagnetismi ja optika probleeme matemaatiliselt kirjeldada, analüüsida, lahendada, tulemusi interpreteerida.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Füüsika üldteooriad. Skalaarid ja vektorid. Mehaanika põhimõisted ja seadused. Jõud looduses. Rakendusmehaanika elemente. Mehaanilised võnkumised ja lained. Termodünaamika põhiseadused. Elektrostaatika. Alalisvoolu seadused. Magnetväli. Elektrodünaamika. Vahelduvvool. Elektromagnetväli ja elektromagnetlained. Optika ja kvantoptika. Programmis esitatud materjal on seostatud tehniliste rakendustega.
Õppekirjandus
.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
1.0
harjutusi
1.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
2.0
praktikume
8.0
harjutusi
6.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
ET - Tartu Kolledž
EV - Virumaa Kolledž
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 kevad
Sven Oras, ET - Tartu Kolledž
eesti keel
  2.
  2022/2023 kevad
  Sergei Pavlov, EV - Virumaa Kolledž
  eesti keel
   kuva rohkem
   Ainekaardi link