Automaatikavahendid (RAA0580)
Õppeaine kood
RAA0580
Õppeaine nimetus eesti k
Automaatikavahendid
Õppeaine nimetus inglise k
Control Instrumentation
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Sergei Pavlov (Olga Ruban) (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Automaatjuhtimise tehniliste vahendite (kontrollerid, regulaatorid, andurid, täiturid) ja programsete vahendite tööpõhimõtete ja omaduste tutvustamine. Tehniliste vahendite valik ja kasutamine (häälestus, programmeerimine, ekspluatatsioon) mitmesugustes rakendustes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine eduka läbimise järel üliõpilane teab andurite ja täiturite tööpõhimõtteid; tunneb automaatikavahendite tingmärke; tunneb releeregulaatorite ja kontrollerite tööpõhimõtteid; oskab lahti mõtestada lihtsamaid automaatikaseadmete struktuurskeeme; valdab erialaseid termineid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Automaatikasüsteemi komponendid ja nende ühendamine. Binaarsed ja analoogsignaalid, seadmete sisendid. Automaatika liidesed ja protokollid. Andurid. Kontaktiga ja kontaktivabad lüliti tüüpi andurid. Signaalide ülekanne ja muundamine. Juhtseadmed. Programmeeritavad kontrollerid. Regulaatorite funktsioonid, numbriliste regulaatorite algoritmid. Regulaatorite valik ja häälestus. Operaatoriliides. Täiturseadised. Robotid. Aparatuuri kaitstus ja klimaatilised tingimused. Seadmete ohutus, seadmed tööks plahvatus- ja tuleohtlikus keskkonnas. Seadmete valik, montaaž ja ekspluatatsioon.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Pettai, E. Tootmise automatiseerimine. TTÜ elektriajamite ja jõuelektroonika instituut. Tallinn,2005.336 lk.;
Густав Оллсон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления.
Loengumaterjalid ja õppejõu poolt antud kirjandus iseseisvaks tööks.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
2.0
harjutusi
0.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
8.0
praktikume
8.0
harjutusi
0.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EV - Virumaa Kolledž
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani