Rahvusvaheline majandus (MEC5040)
Õppeaine kood
MEC5040
Õppeaine nimetus eesti k
Rahvusvaheline majandus
Õppeaine nimetus inglise k
International economics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Karsten Staehr (inglise keel)
Semester
2022/2023 sügis
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on süvendada teadmisi rahvusvahelise majanduse olulistes teemades: rahvusvaheliste finantsturgude, vahetuskursside, rahaliitude olemus ja funktsioneerimine, finantskriisid. Kursusel käsitletakse nii teoreetilisi kontseptsioone kui praktilisi probleeme.
Õppeaine õpiväljundid
Tudengid
1) tunnevad rahvusvahelise majanduse teoreetilisi kontseptsioone;
2) oskavad kriitiliselt analüüsida kirjandust rahvusvahelise majanduse valdkonnas;
3) on võimelised selgitama valdkonna probleemseid küsimusi kasutades teoreetilist raamistikku
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rahvusvahelised finantsturud kui resursside perioodide- ja seisundite vahelised allokatsioonivahendid ("kindlustus"). Globaliseerimine ja selle tagajärjed. Hinnad ja intressimääradkaupade ja finantsvoogude vaba liikumise tingimustes. Majanduspoliitika fikseeritud ja vahetuskursi tingimustes. Rahaliidu kasu ja kulu. Euroopa raha- ja majandusliit, Maastrichti kriteeriumid ja euro. Vahetuskursi kriiside teooriad. Finantskriiside ajalooline kontekst.
Õppekirjandus
Obstfeld, Maurice & Kenneth Rogoff (1996): Foundations of International Macroeconomics, MIT Press, chs. 1, 5. Levi, Maurice (2005): International Finance, Routledge, 4th ed., chs. 7-8. Krugman, Paul, Maurice Obstfeld & Marc Melitz (2015): International Economics. Theory and Policy, Person Publishing, 10th ed. (intl.), chs. 16-17. De Grauwe, Paul (2016): Economics of Monetary Union, Oxford University Press, 11th ed., ch. 1-4. Articles, policy studies and reports from international organisations (IMF, BIS, OECD, European Commission).
Päevaõpe:    nädalatunnid
3.0
loenguid
1.5
praktikume
0.0
harjutusi
1.5
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
ME - majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 sügis
Karsten Staehr, ME - majandusanalüüsi ja rahanduse instituut
inglise keel
kuva rohkem
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani