Loomuliku keele ja kõne töötlus (ITS8040)
Õppeaine kood
ITS8040
Õppeaine nimetus eesti k
Loomuliku keele ja kõne töötlus
Õppeaine nimetus inglise k
Natural Language and Speech Processing
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis-kevad
Õppejõud
Tanel Alumäe (inglise keel)
Semester
2019/2020 kevad
Õppeaine eesmärgid
Osata rakendada ja kombineerida algoritme kirjaliku ja suulise keele andmete automatiseeritud töötluseks masinõppe meetodite abil


Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
• omab ülevaadet erinevatest loomuliku keele ja kõne töötluse valdkondadest;
• tunneb tähtsamaid loomuliku keele töötluse põhimõtteid ja ideid;
• oskab valida loomuliku keele andmete töötluseks sobiva algoritme ja neid kombineerida ning rakendada;
• tunneb kõnetuvastuse põhimõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kaasaegse korpuse-põhise loomuliku keele töötluse põhimõisted ja rakendusvaldkonnad.
Loomuliku keele andmete tehniline eeltöötlus.
Teksti transformeerimine lõplike muundurite abil.
Masinõpe ja selle rakendamine loomuliku keele töötluses: sõnade ja dokumentide klassifitseerimine, sõna-vektor mudelid, rekurrentsed närvivõrgud.
Kõnetuvastus: tunnuste eraldamine kõnesignaalist, akustilised mudelid, keelemudelid, sügavate närvivõrkude kasutamine kõnetuvastuses.

Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Daniel Jurafsky, James H. Martin. “Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition”, Prentice Hall, 2008.
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, “Deep Learning”, MIT Press, 2016

Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
ei
Ainekaardi link