Kõnetöötlus inimeses ja arvutis (ITS8035)
Õppeaine kood
ITS8035
Õppeaine nimetus eesti k
Kõnetöötlus inimeses ja arvutis
Õppeaine nimetus inglise k
Speech processing by humans and computers
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Einar Meister (eesti keel)
Semester
2020/2021 sügis
Õppeaine eesmärgid
Anda esmased teadmised inimkõne olemusest ning kõnesignaalide töötluse meetoditest
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane
- omab ülevaadet inimese kõnekommunikatsiooni olemusest ja uurimismeetoditest;
- tunneb olulisemaid kõnesignaalide analüüsi ja sünteesi põhimõtteid;
- tunneb kõnekorpuste loomise metoodikat ja kasutusvõimalusi;
- oskab rakendada kõnesignaalide akustilise analüüsi ja sünteesi meetodeid;
- tunneb kõne- ja kõnelejatuvastuse põhimõtteid ning rakendusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõne artikulatsioon, akustika ja taju
Kõne segmentaalsed ja prosoodilised tunnused, kõne variatiivsus
Digitaalne signaalitöötlus: A-D/D-A muundamine, filtreerimine
Kõnesignaalide salvestamine ja märgendus, kõnekorpuste metoodika ja kasutamine
Kõne akustiline analüüs: põhitooni analüüs, spektraalanalüüs, lineaarne kodeerimine (LPC)
Kõnesünteesi meetodid: artikulatoorne süntees, formantsüntees, difoonsüntees, korpus-põhine süntees, audio-visuaalne süntees
Kõnesünteesi rakendused
Kõnetuvastuse tunnused, meetodid ja rakendused
Kõnelejatuvastuse meetodid ja rakendused
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Harrington, J., Cassidy, S. Techniques in Speech Acoustics. Springer 1999.

O'Shaughnessy, D. Speech Communications: Human and Machine. Wiley 2000.

Taylor, P. Text-to-Speech Synthesis. Cambridge 2009.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
ei
Ainekaardi link