Programmeerimise põhikursus (ITI0202)
Õppeaine kood
ITI0202
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise põhikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Computer programming
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Ago Luberg (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Õpetada programmeerimise aluseid, mõtteviisi ja tehnoloogiaid Java keeles. Tutvustada ja õpetada kasutama objektorienteeritud programmeerimise põhimõisteid.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud tudeng:
• Oskab rakendada programmeerimiskeele Java konstruktsioone
• Omandab oskused väiksemate arvutuslike probleemide analüüsimiseks ja nende lahendamiseks programmeerimiskeeles Java
• Oskab koodi testida, siluda ja refaktoorida, kasutades selleks integreeritud programmeerimiskeskkonda
• Oskab kasutada peamisi objektorienteeritud programmeerimise tehnikaid
• Oskab kasutada peamisi andmestruktuure (massiiv, järjend, hulk, järjekord, paisktabel)
• Oskab kirjutada kodeerimisnõuetele vastavat puhast dokumenteeritud koodi
• Oskab lahendada keerukamat ülesannet, mis koosneb mitmest komponendist
• Rühmatöö kogemus
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines õpetatakse Java keele põhikonstruktsioone ning nende praktilist kasutamist probleemide lahendamisel. Käistletavad teemad: andmetüübid, valiklaused, tsüklid, OOP paradigma, pärimine, polümorfism, abstraktsioon, liidesed, erindid, JavaFX, sündmused, lambda, vood, dünmaailised andmestruktuurid.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
Kursuse koduleht: https://iti0202.pages.taltech.ee/
Introduction to Java Programming (Brief Version) Y. Daniel Liang (2015)
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
1.0
praktikume
3.0
harjutusi
0.0
e-toe tase
2
e-toe taseme kinnitamise kp.
05.05.2020
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
IT - tarkvarateaduse instituut
Ainekaardi link