Programmeerimise algkursus (ITI0102)
Õppeaine kood
ITI0102
Õppeaine nimetus eesti k
Programmeerimise algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Programming
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Ago Luberg (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Arendada loogilist, analüütilist ja algoritmilist mõtlemist ning süsteemset lähenemist probleemide ja ülesannete lahendamisel.
Anda baasteadmised algoritmimisest ning praktilised programmeerimisoskused väiksemate ülesannete lahendamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud tudeng:
• Oskab rakendada programmeerimiskeele Python konstruktsioone
• Omandab oskused väiksemate arvutuslike probleemide analüüsimiseks ja nende lahendamiseks programmeerimiskeeles Python
• Oskab programmikoodi siluda
• Oskab kirjutada ühikteste
• Oskab kirjutada kodeerimisnõuetele vastavat puhast dokumenteeritud koodi
• Oskab luua seoseid arvutiteaduse alusteadmiste ja praktiliste programmeerimisülesannete vahel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Programmeerimiskursus tulevastele arendajatele. Õpitakse selgeks Pythoni keelekonstruktsioonid, sh: muutujad, matemaatilised operatsioonid, loogilised avaldised, tingimuslause, sõned, tsüklid, nimistud, sõnastikud, moodulid, objektorienteerimise alused.
Õpitakse tarkvaratehnika aluseid, sh: versioonihaldus, ühiktestid, dokumenteerimine.
Rakendatakse õpitud programmeerimisoskusi reaalsete ülesannete lahendamisel. Saadakse praktilisi kogemusi erinevate algoritmide keerukusest.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
John M. Zelle. Python Programming: An Introduction to Computer Science. 3rd ed. 2016

Aine koduleht https://courses.cs.ttu.ee/pages/ITI0102
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
1.0
praktikume
3.0
harjutusi
0.0
e-toe tase
2
e-toe taseme kinnitamise kp.
05.05.2020
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
5.0
praktikume
15.0
harjutusi
0.0
e-toe tase
2
e-toe taseme kinnitamise kp.
05.05.2020
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
IT - tarkvarateaduse instituut
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani