Teetööde korraldus ja kasutatavad materjalid (ETT0240)
Õppeaine kood
ETT0240
Õppeaine nimetus eesti k
Teetööde korraldus ja kasutatavad materjalid
Õppeaine nimetus inglise k
Road Construction Management and Road Materials
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Arto Lille (eesti keel)
Semester
2022/2023 sügis
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised ja teoreetilised alused tervikprotsessist, mis koosneb: tee-ehitustööde planeerimisest, ohutust korraldamisest ja juhtimisest. Samuti protsessiga kaasnevatest küsimustest ja nende küsimuste lahendamise põhimõtetest ning tüüpolukordade lahendustest. Selgitatakse põhimõtteid, millest lähtuvalt tuleb valida erinevate teetööde tarbeks ehitusmaterjale.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
1. Teab, mis etappidest koosneb tee-ehituse tervikprotsess;
2. Tunneb tee-ehituse projektijuhtimise aluseid;
3. Teab, kuidas analüüsida tee-ehitusprojekte ja planeerida selle alusel ehitustegevust;
4. Tunneb erinevaid ehituskorralduse planeerimise meetodeid ja nende kasutusvõimalusi tagamaks seejuures ohutusnõuded;
5. Teab, millest lähtuda erinevate tööde tarbeks ehitusmaterjale valides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ehitusprotsessis osalejad: omanik, projekteerija, töövõtja, konsultant, nende suhted ja vastutus. Ehitushange, pakkumus ja töövõtuleping. Tee-ehituse korraldamise põhimõtted ja eesmärgid. Ehitusprojekti juhtimine ja projektgrupp. Ehituskestus, ehituskorralduse meetodid. Ehituskava realiseerumise tõenäosus, ehitusvoolu kujutamise viisid. Ehituse planeerimiseks lähteandmete kogumine. Töömahtude, masinate ja tööjõu arvutus. Ressursside vajadus, majanduslikud hinnangud. Ehitustegevuse korraldus töömaal ja ohutusnõuete tagamine teetöödel. Ehituse valmendus, laod, ajutised ehitised ja ohutuse tagamine nende kasutamisel. Erinevateks teetöödeks sobivad materjalid.
Ainetöö sisu:
Vajalike teedeehitusressursside arvutus, spetsialiseeritud töögruppide moodustamine, veokite ja laadimismasinate vajaduse arvutamine. Tee-ehituse kalenderplaanimine. Ehitusprotsessi kirjeldamine joongraafiku, tsüklogrammi ja võrkgraafikuna. Erinevate tööprotsesside kulude kalkuleerimine.
Õppekirjandus
Loengukonspekt internetis
Koppel, M. Tee-ehituskorraldus, Tallinn 1994
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
ei
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2022/2023 sügis
Arto Lille, EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
eesti keel
    kuva rohkem
    Ainekaardi link
    Vaata tunniplaani