Geoinfosüsteemide alused (ETG5450)
Õppeaine kood
ETG5450
Õppeaine nimetus eesti k
Geoinfosüsteemide alused
Õppeaine nimetus inglise k
Geographical Information Systems Basics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Harri Rõuk (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Anda teadmised geograafilise infosüsteemi liikidest, komponentidest, tehnoloogiatest ning loomise põhimõtetest ja tutvustada enamlevinud GIS rakendusi ning võimalikke kasutusalasid.
Õppeaine õpiväljundid
• Omab ülevaadet geograafilistest infosüsteemide ülesehitusest ja kasutatud tehnoloogiatest
• Tunneb erinevaid kaardiprojektsioone ja oskab vajadusel kasutada teisendusprogrammi
• Tunneb ruumiandmete töötluse ja analüüsi meetodeid ning oskab neid rakendada lihtsamate ülesannete lahendamisel
• Tunneb teemakaartide koostamise põhiprintsiipe
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Geoinfosüsteemide komponendid, liigid, loomise põhimõtted, kasutatavate andmebaaside liigid. Geoinfosüsteemide kasutusalad ja rakendused. GIS-i tarkvara. Projektsioonid ja andmete transformeerimine. GPS kasutamine GIS-i loomisel, täiendamisel ja täpsustamisel. 3D ruumiandmed, andmemudelid, ruumiandmete töötluse ja analüüsi meetodid.
Võimalikud harjutused:
• GIS teemakaartide koostamine kasutades programmi ArcGIS;
• Veebikaardi loomine ja andmete pilvepõhine analüüs.
• GIS kasutamine planeeringutes.
• Valgala määratlemine ning GIS tööriistad vertikaalplaneerimises
• GIS kasutamine Tallinna kesklinna parkimistsoonide näitel.
• Reaalaja GPS andmete kasutamine Tallinna ühistranspordivõrgu toimimise analüüsiks
Õppekirjandus
T. Jagomägi “Geoinfosüsteemid praktikule”. Tartu, Regio, 1999.a.
Ranel Suurna, Eveli Sisas. GIS ja kartograafia alused. Tallinn, 2010
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
ei
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2021/2022 kevad
Harri Rõuk, EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
eesti keel
kuva rohkem
Ainekaardi link