Ventilatsioon I (EKK5021)
Õppeaine kood
EKK5021
Õppeaine nimetus eesti k
Ventilatsioon I
Õppeaine nimetus inglise k
Ventilation I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
sügis
Õppejõud
Peeter Parre (eesti keel)
Semester
2021/2022 sügis
Õppeaine eesmärgid
Antakse algteadmised õhu omadustest ja soojuslik-niiskusliku oleku muutustest ja nende protsesside kujutamisest h-x – diagrammil. Antakse teadmised ventilatsioonisüsteemidest, nende konstruktsioonist, ruumide õhuvahetuse arvutusest ja organiseerimisest, ventilatsiooniagregaatidest, ventilatsioonisüsteemi komponentidest, soojustagastitest, ventilaatoritest, süsteemide aerodünaamilisest arvutusest, välisõhu puhastusest, müraarvutusest.
Õppeaine õpiväljundid
Teab ventilatsioonisüsteeme, nende konstruktsioone, ruumide õhuvahetusest, õhujaotajatest, ventilatsiooniagregaatidest, ventilatsioonisüsteemi komponentidest, soojustagastitest, ventilaatoritest, süsteemide aerodünaamilisest arvutusest, õhu puhtusklassidest, filtritest, müraarvutusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õhu omadused. Ventilatsiooni sanitaar-hügieenilised ja tehnoloogianõuded. Kahjulikud eritised ruumidesse ja nende arvutamine. Sise- ja välisõhu arvutusparameetrid ventilatsioonile. Ventilatsioonisüsteemide klassifikatsioon. Ruumide õhuvahetuse määramine. Jugade teooria. Õhu liikumine ruumis. Ventilatsioonisüsteemide konstruktiivsed lahendused.
Ventilatsiooniagregaadid, õhutorud, õhuhaarded, jaotusseadmed, väljatõmbeseadmed, reguleerklapid, ventilaatorid, soojustagastid. Rõhkude jaotus ventilatsioonisüsteemis. Ventilatsioonisüsteemide aerodünaamiline arvutus. Ventilatsiooniõhu soojendamine, kalorifeerid, nende valik. Sissepuhke ventilatsiooniõhu puhastamine. Filtrid, liigitus. Müra, mürasummutid, nende arvutus.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
T1. Kõiv, T.-A. Õhu konditsioneerimine I. TTÜ kirjastus. 2006.
2. Bogoslovski, V.N. jt. Ventiljatsija. Moskva, 1986.
3. Tenisberg, V. Küte ja ventilatsioon. Valgus, Tallinn, 1979.

Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
2.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EA - ehituse ja arhitektuuri instituut
Ainekaardi link
Vaata tunniplaani