Kaasaegne tuumaenergia (EEX5020)
Õppeaine kood
EEX5020
Õppeaine nimetus eesti k
Kaasaegne tuumaenergia
Õppeaine nimetus inglise k
Modern nuclear energy
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Hannes Agabus (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele ülevaade 21. sajandil arendatavate ja töötavate tuumajaamade tööpõhimõtetest, ohutusest ja arendamisest.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- omab ülevaadet tuumaenergeetikast maailmas ja selle viimastest arengusuundadest;
- oskab selgitada tuumareaktori ja tuumaelektrijaamade üldisi tööpõhimõtteid;
- tunneb tuumakütuse elutsükli erinevaid etappe ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja hoiustamise võimalusi;
- tunneb ohutuskultuuri alustalasid, on saanud ülevaate järelevalvemehhanismidest ning olulisemate ohutussüsteemide tööpõhimõtetest;
- tunneb tuumaenergia kasutuselevõtu võimalusi ja kitsaskohti;
- tunneb tuumaenergeetika erinevaid rakendusi ning selle ühendamise võimalusi erinevate energiasüsteemidega;
- analüüsib süsinikuheitme vähendamise võimalusi ja Euroopa Liidu eesmärkide täitmist;
- oskab koguda ja analüüsida tuumaenergeetikaalast informatsiooni ja paigutada seda Eesti ning maailma energeetika konteksti.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine raames annavad rahvusvahelise hariduse ja kogemusega tuumaenergia eksperdid loenguid ja harjutusi 21. sajandil töötavate ja arendatavate tuumajaamade tööpõhimõtetest, ohutusest, opereerimisest, hooldusest, kütusetsüklist, rajamisprojektist, loamenetlusest ja ökonoomikast, tuginedes kõige kaasaegsematele näidetele.
Hindamiskriteeriumid
Õppekirjandus
- A.Paist. R. Kruus. Tuumareaktorid. Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011.
- A.Paist, M. Pukari, M. Jeltsov, A.Vrager, K.Isakar jt.Tuuma energia. Postimehe kirjastus. Tallinn, 2020.
- Murray, R. Holbert, K. Nuclear Energy: An Introduction to the Concepts, Systems, and Applications of Nuclear Processes, Eighth Edition. 2019.
- Carelli, M.D. Handbook of Small Modular Nuclear Reactors. Woodhead Publishing, 2015.
Päevaõpe:    nädalatunnid
2.0
loenguid
2.0
praktikume
0.0
harjutusi
0.0
Ainet õpetav struktuuriüksus
EE - elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Ainekaardi link