Elektrivarustus ja elektripaigaldised (ATV0240)
Õppeaine kood
ATV0240
Õppeaine nimetus eesti k
Elektrivarustus ja elektripaigaldised
Õppeaine nimetus inglise k
Electricity Supply and Electrical Installations
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
Õpetamise semester
kevad
Õppejõud
Toomas Vinnal (eesti keel)
Semester
2021/2022 kevad
Õppeaine eesmärgid
- elektrivarustuse põhimõistete ja terminoloogia tutvustamine;
- ülevaate andmine elektritarbijatest ja tarvititest;
- elektriliste koormuste liikide ja olemuse selgitamine;
- elektrivõrkude ja elektrivarustussüsteemide ülesehituse tutvustamine;
- ülevaate andmine tähtsamatest toiteallikatest ja nõuetest elektrienergia kvaliteedile;
- kaitse ja automaatika rakendamise tutvustamine;
- elektrienergia kokkuhoiuvõimaluste selgitamine.
Õppeaine õpiväljundid
- omab selget ülevaadet elektritarbijatest ja tarvititest;
- tunneb elektriliste koormusi ja nende iseärasusi;
- tunneb elektrivõrkude ja süsteemide põhistruktuure;
- omab ülevaadet tähtsamatest toiteallikatest ja oskab neid valida;
- oskab arvutada lühisvoolusid ja valida võrkude elemente ja kaitseaparatuuri;
- omab ülevaadet elektrienergia kokkuhoiu võimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elektritarvitid. Elektrilised koormused. Pinge-, võimsus- ja energiakaod. Toide energiasüsteemist. Kohalikud energiaallikad. Elektrienergia kvaliteet. Elektrivarustussüsteemi elementide kaitse ja automaatjuhtimine.
Hoone elektri-, automaatika ja sidepaigaldused.Tarkvõrgud ja arukad hooned.
Energiaagendid. Elektrivarustuse tulevikuvisioon.
Õppekirjandus
1. Risthein, E. Sissejuhatus energiatehnikasse. TTÜ, 2007. 260 lk.
2. Elamute elektripaigaldised. EETEL-Ekspert, 2004. 272 lk.
Päevaõpe:    nädalatunnid
4.0
loenguid
2.0
praktikume
1.0
harjutusi
1.0
Sessioonõppe töömahud (semestris):loenguid
8.0
praktikume
0.0
harjutusi
8.0
Õppekavad, millesse aine kuulub
kavaversiooni kood
aine kohustuslik
jah
jah
ei
jah
Ainet õpetav struktuuriüksus
EE - elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
Õppejõu ainekava info
õppetöö semester
õpetav õppejõud / üksus
õppetöö keel
Laiendatud ainekava või link Moodle või kodulehele
1.
2021/2022 kevad
Toomas Vinnal, EE - elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut
eesti keel
kuva rohkem
Ainekaardi link