Juhendid õppurile

 1. ÕIS-i logimine
 2. Õpingukava
 3. Avaldused
 4. VÕTA taotlused
 5. Tagasiside küsitlus
 6. Kuulajaskonna rühmad
 7. Kõrvaleriala valimine
 8. Avatud ülikooli soorituste ülekandmine
 9. Eksamile registreerumine
 10. Konsultatsioonile registreerumine
 11. Vahekontrollile registreerumine
 12. Õppetulemuste vaatamine
 13. Lõputöö ja lõpueksam

Juhendid õppejõule

 1. Akadeemiline kalender
 2. Tunniplaanid
 3. Õppeained
 4. Õppekavad
 5. Deklaratsioonid
 6. Praktika
 7. Õppija otsing
 8. Minu doktorandid
 9. Vahetulemused
 10. Ruumide broneerimine
 11. Lõpetamine(bak,rak)
 12. Lõpetamine(mag,int,dok)
 13. Eksamid/arvestused
 14. Hindamislehed
 15. Õppetulemuste otsing
 16. Hinnete sisestamine
 17. KonsultatsioonidÕppeainete ja õppekavade otsimiseks tuleb sisestada otsingumootorisse mingi osa aine või õppekava nimetusest või koodist.
Kui otsinguväli jätta tühjaks, siis leitakse kõik ja sorteeritakse koodi järgi ning kuvatakse 20 kaupa.
Otsingumootorites suurtel ja väikestel tähtedel vahet ei tehta.

Tunniplaanist otsimiseks tuleb sisestada osa õppeaine nimetusest, õppeaine koodist või õppejõu nimest.