TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Vahetulemused


 1. Liigu menüüs: Õppetöö > VAHETULEMUSED.

 2. Vajuta aine järel oleval lingil „vahesooritused“.

 1. Uue vahesoorituse lisamiseks vajuta lingil „Lisa uus vahesooritus“.

 1. Avaneb vorm uue vahesoorituse sisestamiseks. Vali hüpikmenüüst teadmiste kontrolli liik.

 1. Sisesta vajadusel teadmiste vahekontrolli nimetus ja kood. Samuti sisesta miinimum ja maksimum hinde väärtus ning vajadusel soorituse osakaalu väärtus lõpphindes.

 1. Vali kas registreerimine vahesooritusele on kohustuslik.

 1. Vajadusel sisesta lisainfo.

 1. Vahesoorituse aja lisamiseks vajuta „“ ikooni.

 1. Vali toimumise kuupäev ja sisesta kellaaeg ning sisesta kohtade arv ja ruumi number.

 1. Vajadusel vali kuulajaskonnarühm ja sisesta registreerimise tähtaeg. Uue vahesoorituse aja lisamiseks vajuta „“ ikooni. Vahesoorituse aja kustutamiseks vajuta „“ ikooni. Salvestamiseks vajuta nuppu „Salvesta“.

 1. Vahesoorituse andmete muutmiseks vajuta „“ ikooni.

 1. Kui vahesooritusele on lisatud toimumise aeg ja vajutada sellel kuupäeval, siis kuvatakse esmalt sellele ajale registreerunud (õppuri nimi ja kood kuvatakse paksus kirjas)


 1. Kui vahesooritusele ei ole lisatud toimumise aega, siis tuleb lisaks tulemusele sisestada ka kuupäev 1. Salvestamiseks vajuta nuppu „Salvesta“, trükkimiseks vajuta nuppu „Trüki“ ning eksportimiseks CSV formaadis vajuta nuppu „Ekspordi CSV formaadis“.