TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Deklaratsioonide aktsepteerimine ja otsimine


Deklaratsioonide aktsepteerimine:

Vaikimisi loetakse kõik deklaratsioonid aktsepteerituks. Õppejõud võib põhjendatud juhtudel (eeldusõppeaine sooritamata, õppeainele deklareerimise reeglite täitmata jätmine jmt) üliõpilase õppeainetele registreerumise deklaratsiooni tühistada kuni akadeemilises kalendris toodud tähtajani.

 1. Liigu menüüs: Õppetöö > DEKLARATSIOONID.

 2. Vali „DEKLARATSIOONIDE AKTSEPTEERIMINE“ ja vali loendist sobiv aine.

 1. Vajadusel vali õppuri teaduskond.

 1. Kuvatakse õppurite nimekiri. Deklaratsioonide aktsepteerimise nimekirjas kuvatakse ka õppureid, kes on aine oma õpingukavasse lisanud, aga ei ole õpingukava veel esitanud.

 2. Deklaratsiooni aktsepteerimiseks vajuta rohelist „Jah“ märkeruutu.

 1. Deklaratsiooni mitteaktsepteerimisel vajuta punast „Ei“ märkeruutu ja vali mitteaktsepteerimise põhjus loendist või sisesta põhjendus. Vajadusel sisesta kommentaar märkuste väljale ja saada õppurile teade vajutades ümbriku ikooni.

Kui mitteaktsepteerimise põhjust ei valita või ei sisestata põhjendust, siis süsteem ei salvesta deklaratsiooni mitteaktsepteerimist.

 1. Salvesta tehtud muudatused vajutades nupule „Salvesta“.


Deklaratsioonide otsing:

 1. Liigu menüüs: Õppetöö > DEKLARATSIOONID.

 2. Vali „DEKLARATSIOONIDE OTSING“.

 3. Kuvatakse jooksval semestril deklareerinud õppurite nimekiri, kelle õpingukava on esitatud.

 1. Vajadusel lisa otsinguparameeter vajutades plussmärgiga nuppu, vali sobiv parameeter ning sisesta selle väärtus ja vajuta nuppu „Otsi“.