TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Hinnete sisestamine


Õppejõud tagab kirjaliku eksami või arvestuse tulemuse kättesaadavuse üliõpilasele ÕIS-is ühe nädala jooksul pärast eksami või arvestuse toimumist. Suulise eksami või arvestuse tulemuse teeb õppejõud üliõpilasele teatavaks selle toimumise päeval ja tagab tulemuse kättesaadavuse ÕIS-is hiljemalt järgmisel tööpäeval. Eksamisessiooni viimasel nädalal toimunud eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema sisestatud hiljemalt kolm tööpäeva pärast eksamisessiooni lõppu.

 1. Vajuta avalehel aine juures olevale lingile „hinnete sisestamine“

või liigu menüüs: Õppetöö > EKSAMID/ARVESTUSED, vali leht „HINNETE SISESTAMINE“ ja vajuta lingile „Hinded“.


 1. Vali rippmenüüst tulemus. Kui soovid märkida kõik hindeta õppurid korraga mitteilmunuks, siis vajuta linki „Märgi hindeta õppurid mitteilmunuks“ 1. Kui valida eksamiaegade valikmenüüst konkreetne eksamiaeg, siis kuvatakse ainult sellele ajale registreerunud õppurid ning on võimalik nendele tulemus sisestada ja hindamisleht digitaalselt allkirjastada.


 1. Kui õppur ei ole ühelegi eksamiajale registreerunud, siis saab tema tulemuse sisestada „Ilma registreeringuta“ väljale.


 1. Kui ÕISi on sisestatud vastava aine vahetulemused, siis kuvatakse neid vaikimisi ka hinnete sisestamise vormil. Kui vahesoorituste info kuvamist ei soovi, siis eemalda linnuke vastavast märkeruudust.

 1. Kui ainele on ÕISi lisatud vahesooritused, millele on märgitud soorituse osakaal (%), siis on võimalik eksami/arvestuse tulemus arvutada vahetulemuste põhjal. Ühe üliõpilase tulemuse arvutamiseks vajuta nuppu ning kõikide õppurite tulemuste arvutamiseks vajuta lingile „Arvuta lõpptulemus vahetulemuste põhjal“.

 1. Vahetulemuste põhjal eksami/arvestuse tulemuse arvutamine:

  1. Arvesse võetakse kõik õppuri vastava aine vahetulemused, millele on märgitud osakaal ja millel on olemas tulemus (vähemalt null, tulemuseta kuid osakaaluga sooritust arvesse ei võeta).

  2. Kui aine konrollivorm on arvestus ja osakaaluga vahetulemuste lõpptulemus on >=50, siis on tulemuseks A. Kui vahetulemuste lõpptulemus on < 50, siis on tulemuseks M.

  3. Kui aine kontrollivorm on eksam või hindeline arvestus ja vahetulemuste lõpptulemus on < 50, siis on tulemuseks 0,

>=50 ja <60 on tulemuseks 1,

>=60 ja <70 on tulemuseks 2,

>=70 ja <80 on tulemuseks 3,

>=80 ja <90 on tulemuseks 4,

>=90 on tulemuseks 5. 1. Tulemuste salvestamiseks vajuta nuppu „Salvesta“. Hindamislehtede digitaalseks allkirjastamiseks vajuta nuppu „Salvesta ja allkirjasta digitaalselt“. 1. Kui hindamislehti on mitu, siis toimub allkirjastamine ühe kaupa ehk nii mitu korda, kui on hindamisehti, peab andma digiallkirja (sisestama ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID PIN2 koodi).


 1. Peale hindamislehtede digitaalset allkirjastamist õppejõud tulemusi enam muuta ei saa. Digitaalselt allkirjastatud tulemuste muutmiseks tuleb pöörduda üliõpilase teaduskonna dekanaati, või kui tegemist on täiendusõppuriga, siis avatud ülikooli.


 1. Kui dekanaat või avatud ülikool muudab digitaalselt allkirjastatud hindamislehte, siis muutub olemasolev digiallkiri kehtetuks. Õppejõud saab hindamislehe uuesti digitaalselt allkirjastada valides Õppetöö > EKSAMID/ARVESTUSED > HINNETE SISESTAMINE > Hinded > Salvesta ja allkirjasta digitaalselt.