TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Õppetulemuste otsing


  1. Liigu menüüs: Õppetöö > EKSAMID/ARVESTUSED.

  2. Vali leht „ÕPPETULEMUSTE OTSING“.

  1. Otsingutulemuste täpsustamiseks on võimalik valida/lisada otsinguparameeter ja selle väärtus ning vajutada seejärel nuppu „Otsi“.

  1. Üliõpilane on seotud hindamislehega, mille saab avada vajutades hindamislehe numbri lingile.

  1. Hüpikaknas avaneb hindamisleht.

6. „Õigus uuesti sooritada“ veerus kuvatakse, kas õppuril on vastava deklaratsiooni alusel õigus eksamit sooritada, õppuri soorituste arv ja saadud tulemused.

Õppuril õigus sooritada õppeaines eksamit ühe deklaratsiooni alusel kahel korral.