TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Akadeemiline kalender


Õppekorralduse ajaliseks aluseks on akadeemiline kalender, mille kinnitab rektor.


  1. Liigu menüüs: Üldinfo > AKADEEMILINE KALENDER.

Akadeemilise kalendri vaatamiseks on kaks võimalust: listivaade ja kalendervaade.

  1. Vajutades lingile „Listivaade“ kuvatakse akadeemiline kalender hetke kuupäevast alates. Kogu õppeaasta akadeemilise kalendri vaatamiseks vajuta linki „Kuva kõik“.

  1. Valides hüpikmenüüst „Isiklikud sündmused“ kuvatakse isiklike sündmuste nimekiri: vahesooritused, teadmiste kontrollid ja konsultatsioonid.

  1. Vajutades lingile „Kalendervaade“ kuvatakse nii isiklikud kui ka akadeemilise kalendri sündmused koos kalendris ja nimekirjana. Tänane päev ja mingi sündmusega seotud kuupäev kuvatakse kalendris vastava värviga, hiire kursoriga sellele liikudes kuvatakse sündmuste kirjeldus. Kui sündmused kattuvad, siis kuvatakse värvid üksteise peal.