TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

VÕTA taotlused


VÕTA võimaldab arvestada varem õppeasutustes sooritatud õpinguid, täienduskoolitustel õpitut, töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi. Varasemate õpingute, töökogemuse arvestamiseks on vajalik esitada ÕISis VÕTA taotlus. VÕTA raames arvestatud ainepunktid ei lähe semestri koormuse arvestusse! Koormuse arvestusse lähevad ainult pärast viimast immatrikuleerimist sooritatud õppeained.


VÕTA taotluste liigid:


TTÜ aine ülekandmine:

Selle vormiga kantakse üle TTÜs varem sooritatud ained.


 1. Liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „VÕTA – TTÜ aine“ ja vajuta lingil „Taotle“.

 1. Avaneb taotluse vorm, kus kuvatakse kolme blokki:

  1. Õppekavaväline aine, mis on süsteemis olemas ( * - aine on seotud õppijaga) – siin on loetelu varasema immatrikuleerimise ajal sooritatud ainetest.

Tee linnuke märkeruutu selle soorituse ees, mida soovid üle kanda:

  1. Õppekavaväline aine, mida süsteemist ei leitud - siia lisa õppeaine, kui seda ei kuvatud esimeses blokis (nt. sooritatud enne ÕISi loomist ja pole seotud õppijaga)

Kirjuta aine lahtrisse TTÜ ainekood või nimetus. Kuvatakse rippmenüüd sisestatud tekstile vastavatest õppeainetest, mis on olemas TTÜ ainete registris. Vali aine, sisesta tulemus, kuupäev ja õppejõu nimi. Järgmise aine lisamiseks vajuta lingil „Lisa rida“

  1. Õppekavaväline aine, puudub aineteregistris – siia lisa kõik sellised TTÜs sooritatud ained, mis on sooritatud niivõrd ammu, et neid TTÜ ainete registris enam ei esine.

Vajuta bloki juures asuval lingil „Lisa aine“, täida vormi lahtrid ja salvesta:

 1. Poolelioleva töö salvestamiseks vajuta nupul „Salvesta“.

 1. Taotluse esitamiseks hindamisele vajuta nupul „Salvesta ja esita“.


Kombineeritud ülekandmine:

Selle vormiga kantakse kombineeritult üle töökogemusi, koolitusi ja ainete tulemusi..


 1. Liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „VÕTA – kombineeritud“ ja vajuta lingil „Taotle“:

 1. Avaneb taotluse vorm. Töökogemuse, täiendkoolituse või õppeaine andmete sisestamiseks vajuta lingil „Lisa töökogemus/täiendkoolitus/õppeaine“:


 1. Täida vormi lahtrid (nimetus; koht, aeg, maht; tõendusdokumendid) ning vali liik:

 1. Järgmise kogemuse lisamiseks vajuta „Lisa rida“:

 1. Asendatavate ainete loetelus märgi oma õppekavasse kuuluv sobiv aine või lisa vabaõppe aine vajutates lingil „Lisa vabaõppe aine“:


 1. Vabaõppe aine lisamisel tekib asendatavate ainete nimekirja algusesse vabateksti lahter. Teksti sisestamisel otsib süsteem vastavust ainete registrist. Vali rippmenüüst sobiv asendatav aine:

 1. Sisestatud info salvestamiseks vajuta vormi allääres nupul „Salvesta“.

 2. Kombineeritud taotluse vormil kuvatakse üksteise all loeteluna kõiki sisestatud kogemusi ja oskusi.

 3. Veel mõne kogemuse, oskuse ja aine sisestamiseks vajuta uuesti lingil „Lisa töökogemus/täiendkoolitus/õppeaine“.

 4. Juba lisatud kogemuse või oskuse muutmiseks vajuta selle oskuse rea ees sümbolil .

 5. Poolelioleva töö salvestamiseks vajuta nupul „Salvesta“.

 1. Taotluse esitamiseks hindamisele vajuta nupul „Salvesta ja esita“.


Täiendkoolituste ülekandmine:

Selle vormiga kantakse üle koolitusi.


 1. Liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „VÕTA – täiendkoolitus“ ja vajuta lingil „Taotle“.

 1. Avaneb taotluse vorm. Täida vormi lahtrid omandatud koolituse kohta.

 2. Asendatava aine nimetuse vabateksti lahtrisse teksti sisestamisel otsib süsteem vastavust ainetest, mis kuuluvad õppija õppekavasse. Vali asendatavate ainete loetelust sobiv aine. Järgmise aine lisamiseks vajuta „Lisa aine“:

 1. Vabaõppe mooduli aine nimetuse vabateksti lahtrisse teksti sisestamisel otsib süsteem vastavust ainete registrist. Vali ainete loetelust sobiv aine. Järgmise aine lisamiseks vajuta „Lisa aine“:

 1. Poolelioleva töö salvestamiseks vajuta nupul „Salvesta“.

 1. Taotluse esitamiseks hindamisele vajuta nupul „Salvesta ja esita“.


Töökogemuste ülekandmine:

Selle vormiga kantakse üle töökogemusi.


 1. Liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „VÕTA – töökogemus“ ja vajuta lingil „Taotle“.

 1. Avaneb taotluse vorm. Täida vormi lahtrid omandatud töökogemuse kohta.

 2. Asendatava aine nimetuse vabateksti lahtrisse teksti sisestamisel otsib süsteem vastavust ainetest, mis kuuluvad õppija õppekavasse. Vali asendusainete loetelust sobiv aine. Järgmise aine lisamiseks vajuta „Lisa aine“:

 1. Vabaõppe mooduli aine nimetuse vabateksti lahtrisse teksti sisestamisel otsib süsteem vastavust ainete registrist. Vali ainete loetelust sobiv aine. Järgmise aine lisamiseks vajuta „Lisa aine“.

 1. Poolelioleva töö salvestamiseks vajuta nupul „Salvesta“.

 1. Taotluse esitamiseks hindamisele vajuta nupul „Salvesta ja esita“.

Välisaine ülekandmine:

Selle vormiga kantakse üle teistes kõrgkoolides sooritatud ained.


 1. Liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „VÕTA – välisaine“ ja vajuta lingil „Taotle“.

 1. Avaneb taotluse vorm. Vali (või sisesta) asutus, täida taotluse vorm.

 2. Vajuta lingil „Lisa õppekavaväline aine“.

 1. Avaneb välisaine sisestamise vorm. Täida vorm välisaine infoga.

 2. Asendatavate ainete loetelus märgi oma õppekavasse kuuluv sobiv aine:

 1. Salvesta tehtud muudatused vajutades nupul „Salvesta“.

 2. Veel mõne välisaine lisamiseks vajuta uuesti lingil „Lisa õppekavaväline aine“.

 3. Kõik lisatud välisained kuvatakse üksteise all loeteluna.

 4. Lisatud välisaine vaatamiseks vajuta vaatamise sümbolil ..

 5. Lisatud välisaine muutmiseks vajuta muutmise sümbolil .

 1. Poolelioleva töö salvestamiseks vajuta nupul „Salvesta“

 2. Taotluse esitamiseks hindamisele vajuta „Salvesta ja esita“.