TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Lõputöö ja lõpueksam


Korralised bakalaureuse-, magistri- ja integreeritud õppe ning rakenduskõrgharidusõppe lõputööde kaitsmised ja lõpueksamid viiakse läbi akadeemilises kalendris märgitud ajavahemikul kaks korda aastas. Doktoritööde kaitsmised toimuvad aastaringselt.


Bakalaureusetöö ja rakenduskõrgharidusõppe lõputöö

Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe üliõpilane esitab õppeinfosüsteemis lõputöö teema deklaratsiooni, millel on lõputöö teema nimetus eesti ja inglise keeles ning juhendaja nimi, akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks.


 1. Lõputöö teema deklareerimiseks liigu menüüs: Minu õppeinfo > LÕPUTÖÖ TEEMA DEKLAREERIMINE.

 2. Avaneb lõputöö teema deklareerimise vorm:

 1. Täida vorm:

  1. Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja lõppu.

  2. Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade vormistamisnõudeid järgides.

  3. Juhendaja nimi – sisesta lõputöö juhendaja nimi. Trükkimisel sooritab süsteem päringu ning kuvab sobivaid vasteid rippmenüüna. Vali rippmenüüst õige juhendaja.

  4. Kaasjuhendaja nimi – kui lõputööd juhendas ka kaasjuhendaja, siis sisesta eesnime ja perenime lahtrisse tema nimi.

 2. Vajuta „Salvesta“.


Magistritöö ja integreeritud õppe lõputöö

Magistriõppe ja integreeritud õppe üliõpilane, kes soovib kaitsta oma lõputööd, esitab kaitsmistaotluse, millel on lõputöö teema nimetus eesti ja inglise keeles ning juhendaja nimi, akadeemilises kalendris märgitud tähtajaks.

 1. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamiseks liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „Lõputöö kaitsmine“ ning vajuta lingile „Taotle“.

 1. Avaneb lõputöö kaitsmistaotluse vorm:

 1. Täida vorm:

  1. Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja lõppu.

  2. Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade kirjutamise nõudeid järgides.

  3. Taotletav kraad – vali rippmenüüst oma õppekavaga seotud kraad. Reeglina on kuvatud ainult üks valik.

  4. Juhendaja nimi – sisesta lõputöö juhendaja nimi. Trükkimisel sooritab süsteem päringu ning kuvab sobivaid vasteid rippmenüüna. Vali rippmenüüst õige juhendaja.

  5. Kaasjuhendaja nimi – kui lõputööd juhendas ka kaasjuhendaja, siis sisesta eesnime ja perenime lahtrisse tema nimi.

 2. Vajuta „Salvesta“.


Doktoritöö

Doktoriõppe üliõpilane, kes soovib kaitsta doktoritöö, esitab kaitsmistaotluse.

 1. Lõputöö kaitsmistaotluse esitamiseks liigu menüüs: Dokumendid > AVALDUSED.

 2. Leia avalduste loetelust „Lõputöö kaitsmine“ ning vajuta lingile „Taotle“.

 1. Avaneb lõputöö kaitsmistaotluse vorm:

 1. Täida vorm:

  1. Lõputöö teema eesti keeles – sisesta lõputöö pealkiri eesti keeles. Kuna pealkirja kuvatakse lõpudokmentidel (akadeemilisel õiendil), siis veendu, et ei esineks kirjavigasid. Ära pane pealkirja jutumärkidesse ega punkti pealkirja lõppu.

  2. Lõputöö teema inglise keeles – sisesta lõputöö pealkiri inglise keeles. Pealkiri tuleb kirjutada ingliskeelsete pealkirjade kirjutamise nõudeid järgides.

  3. Taotletav kraad – vali rippmenüüst oma õppekavaga seotud kraad.

  4. Juhendaja, 1. kaasjuhendaja ja 2. kaasjuhendaja – süsteem kuvab doktorandile määratud juhendajate nimesid.

 2. Vajuta „Salvesta“.


Lõpueksam

Lõpueksami deklareerivad üliõpilased, kelle õppekavas on ette nähtud lõpueksam. Lõpueksam deklareeritakse semestri algul õpingukavas. Dekaan võib erandina lubada deklareerida lõpueksami ka muul ajal õppeaasta jooksul.

1. Lõpueksami deklareerimiseks liigu menüüs: Minu õppeinfo > MINU ÕPINGUKAVA.

2. Lisa lõpueksami aine/ained õpingukavasse.

3. Kui oled õpingukava valmis saanud, vajuta nupule „Salvesta ja ESITA“: