TTÜ ÕPPEINFOSÜSTEEM

Vahekontrollile registreerumine ja tühistamine


Vahekontrollid on ainekursuse kestel toimuvad kodutööd, kontrolltööd ja testid. Õppeaine laiendatud ainekavas võib olla kehtestatud, et vahekontrollide läbimine on eelduseks eksamile pääsemiseks.

 1. Liigu menüüs: Minu õppeinfo > REGISTREERIMINE > Vahekontrollid.

 2. Süsteem kuvab loetelu vahekontrollide aegadest, mis on registreerimiseks avatud.

 1. Teadmiste kontrolli kohta täpsema info vaatamiseks vajuta sümbolil . Avanenud aknas kuvatakse:

  1. Vahekontrolli liiki (kodutöö/ kontrolltöö/ test/ muu).

  2. Vahekontrolli nimetust.

  3. Hindamisskaalat.

  4. Infot, kas registreerimine on kohustuslik.

  5. Selgitavaid kommentaare vahekontrolli kohta.

 1. Registreerimiseks vajuta nupul „Registreeri“ (süsteem küsib kinnitust).

  1. Registreerimine on õnnestunud, kui vahekontrolli rea lõpus kuvatakse linki „Tühista“.

 2. Registreerumise tühistamiseks vajuta linki „Tühista“ (süsteem küsib kinnitust).

  1. Tühistamine on õnnestunud, kui vahekontrolli rea lõpus kuvatakse linki „Registreeri“.